Home / Onze school / Over ons

Over ons


De Zuidwester is een R.K. basischool met ongeveer 225 leerlingen en 16 leerkrachten. Voorop staat dat de kinderen met plezier naar school gaan en de gelegenheid krijgen om zich ten volle te ontwikkelen. De voornaamste doelstelling van de school is om al het mogelijke uit de kinderen te halen en dan met name wat betreft taal/lezen en rekenen/wiskunde. Natuurlijk worden ook de wereldorienterende en expressievakken niet vergeten. Daarnaast is er ruimte voor gezamenlijke activiteiten als school- en andere vieringen.